Henk Steunenberg lid van verdienste

08 maart 2019


Tijdens de druk bezochte jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Tennisvereniging Julianadorp is Henk Steunenberg op 7 maart j.l. benoemd tot Lid van Verdienste van de tennisvereniging.

Henk is al sinds 1978 lid van TVJ en is vanaf dag één actief geweest binnen de club, zo is hij voorzitter van de Jeugdcommissie geweest, heeft hij het initiatief genomen om te komen tot gesponsorde selectieteams (de Fuji-teams waren in die tijd alom bekend in de regio en zelfs vanuit Japan, het moederland van fotobedrijf Fuji, is regelmatig belangstelling getoond voor het wel en wee van deze teams), is hij lange tijd coördinator van het clubblad De Duinklapper en voorzitter van de Zandlopercommissie geweest. Tot op de dag van vandaag is Henk actief binnen de club, met name tijdens het Zandlopertoernooi waar hij, samen met Leen Barth, ervoor zorgt dat de banen er na elke wedstrijd weer keurig geveegd en besproeid bij liggen.

De vergadering ging verder unaniem akkoord met het uitbreiden van “het licht” op het tennispark aan de Zanddijk, ook de banen 5 en 6 zullen dit jaar nog worden voorzien van een lichtinstallatie. Afgelopen jaar is weer een deel van het hekwerk vernieuwd, rest nog een klein deel waarvan het de bedoeling is dat dit in 2020 aan de beurt komt zodat een belangrijke periode van renovatie (clubhuis en hekwerk) en vernieuwing (vernieuwing) kan worden afgesloten. 

Tot slot werd afscheid genomen van twee bestuursleden, secretaris Johan Wolters en voorzitter van de recreantencommissie Rob Hoogervorst leggen na ruim zeven jaar hun functies neer. Voorzitter Pieter Lutterman bedankte Johan en Rob voor hun inzet in de afgelopen periode.

Voorzitter Pieter Lutterman overhandigt Henk Steunenberg een cadeau bij zijn benoeming tot lid van verdienste van TVJ. Foto van Leen Plokkaar.

Nieuwscategorieën