Openingstijden kantine

De kantine is geopend op basis van zelfwerkzaamheid, aan het begin van het jaar heeft elk lid (vanaf het haar dat je 17 wordt en ouder) de mogelijkheid om aan te geven wanneer men werkzaamheden kan/wil verrichten. Op basis hiervan wordt een indeling gemaakt, de leden die dit niet vooraf hebben aangegeven, worden ingedeeld daar waar nodig.

Vóór aanvang van elke dienst ontvang je twee mailtjes, de eerste een week voordat de dienst staat ingeroosterd, de tweede een dag voor de dienst staat ingeroosterd. Na inroostering wordt bij onverhoopte verhindering door het desbetreffende lid zélf voor vervanging gezorgd. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor je dienst of het eventuele ruilen van een dienst. De vereniging streeft er naar om de kantine zoveel mogelijk open te hebben, echter is dat niet altijd mogelijk. Uiteraard is de kantine wel geopend tijdens activiteiten en tijd.

Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag van 10.00 uur tot 13.00 uur
Donderdag gesloten (baanonderhoud)
Vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur
Zaterdag tijdens activiteiten geopend
Zondag tijdens activiteiten geopend

 

Toegang park

Het park en de toiletgroepen zijn te allen tijde toegankelijk mits je in het bezit bent van een sleutel. Deze sleutel is aan te vragen bij de secretaris van de vereniging. Hiervoor wordt een borg gevraagd van € 7,00.