Privacyreglement

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook onze vereniging heeft met deze regelgeving te maken. In de bijlage vind je het privacyreglement zoals deze op dit moment is opgesteld. Dit document zal regelmatig getoetst en waar nodig aangepast worden.

 

Privacyreglement 2018.pdf