Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap staat beschreven in onze statuten, artikel 10. Opzeggen kan eenvoudig door een mail te sturen naar [email protected] bij voorkeur met reden van opzegging én met een opzegtermijn van vier weken vóór het einde van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Onderstaand de vermelding zoals in de statuten, artikel 10 is terug te lezen.