Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Binnen onze vereniging hanteren we een aantal lidmaatschapsvormen.

Jeugd: tot en met 17 jaar

Senioren: 18 jaar en ouder. Peildatum is 1 januari. Men is senior in het kalenderjaar waarin hij of zij 18 jaar wordt.

B-lidmaatschap: Het B-lidmaatschap staat incidenteel open voor hen die reeds tot het lidmaatschap van de vereniging zijn toegelaten en die door omstandigheden zoals ziekte of werk gedurende een periode van 4 achtereenvolgende maanden, gelegen binnen het tennisseizoen, niet bij de vereniging kunnen tennissen en aan clubactiviteiten kunnen deelnemen. Het B-lidmaatschap bedraagt 50% van de vastgestelde contributie. De KNLTB contributie dient wel volledig te worden voldaan.

Studenten lidmaatschap: Om voor het studentenlidmaatschap in aanmerking te komen dient de student(e) : de status te hebben van senior lid; dagonderwijs te volgen in een andere gemeente en aldaar zijn/haar verblijf te hebben; om vervolgens (bijvoorbeeld in het weekend) terug te keren in de ouderlijke woning in de gemeente Den Helder (of nabije omtrek). Als peildatum geldt de situatie van de student(e) op 1 januari van het verenigingsjaar. Indien echter de situatie na 1 januari doch voor 1 april van enig verenigingsjaar wordt beëindigd, is alsnog de gehele contributie verschuldigd. De rechten en de plichten voortvloeiende uit de statuten en het huishoudelijk reglement blijven van overeenkomstige toepassing. Het studentenlidmaatschap bedraagt 50% van de vastgestelde senior contributie. De KNLTB contributie dient wel volledig voldaan te worden.

Competitie lidmaatschap: Voor iemand die lid is van een andere vereniging, is er de mogelijkheid om competitielid te worden als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

  • Men moet volwaardig lid zijn van de eigen vereniging
  • Tenminste de helft van een competitieteam bestaat uit volwaardige leden van onze vereniging
  • Het competitielidmaatschap is alleen geldig gedurende de weken waarin de competitie wordt gespeeld
  • Er mag in de betreffende weken vrij gebruik van de banen gemaakt worden
  • Er is geen verplichting tot zelfwerkzaamheid
  • Het lidmaatschap moet tijdig aangevraagd worden, het lid ontvangt een tennispas, deze moet binnen één week na de competitie ingeleverd worden bij de secretaris

Bijzonder lidmaatschap: Voor leden van bestuur en commissies die vanwege medische of fysieke reden de tennissport niet (meer) kunnen beoefenen en toch bij de vereniging diensten willen (blijven) verrichten, bestaat de mogelijkheid om tegen vergoeding van inschrijvingskosten KNLTB deel uit te kunnen blijven maken van het bestuur en/of de betreffende commissie. Men is dan vrij gesteld van contributie verplichtingen. Voor leden en oud-leden, die niet (meer) de tennissport bedrijven of kunnen bedrijven en toch bij de vereniging diensten (zijnde geen zelfwerkzaamheid) willen verrichten, bestaat de mogelijkheid om tegen vergoeding van inschrijfkosten KNLTB en vereniging, deze diensten te verrichten. Men is dan vrijgesteld van verdere contributieverplichtingen.

 

Junioren (per jaar) €   76,00 *
Senioren (per jaar) € 125,00
B-lidmaatschap (per jaar) €   62,50
Studenten lidmaatschap (per jaar) €   62,50
Competitie lidmaatschap (per competitie) €   50,00 per competitie
Bijzonder lidmaatschap (per jaar) €   21,75

 

* Voor de jeugd hebben we een Alles-in-1 pakket samengesteld. Kijk voor de uitleg van op de pagina Jeugdlidmaatschap.

 

Voor opzeggen lidmaatschap, klik hier.