Afkoop zelfwerkzaamheid

Als je zelf geen diensten wilt verrichten, dan kun je deze diensten afkopen. Wij verwachten echter dat je dat pas doet als je echt niet in staat bent om een paar keer per jaar mee te werken aan de noodzakelijk te verrichten diensten. Als je toch wenst af te kopen dan dien je dit per mail aan te geven vóór 1 maart 2023. Deze mail kun je sturen naar [email protected]. Je zult vervolgens dan van de penningmeester een factuur ontvangen à € 70,00 in verband met afkoop van de diensten.

Graag in deze mail onderstaand vermelden:

Afkoop van werkzaamheden opgeven uiterlijk 1 maart 2023 à € 70,00

Naam                    : ___________________________________

Adres                     : ___________________________________

Postcode              : ___________________________________

Plaats                    : ___________________________________

 

2020-02_Formulier_afkoop_zelfwerkzaamheid.pdf