Zelfwerkzaamheid

Tennisvereniging Julianadorp is een vereniging voor de leden en wordt draaiende gehouden door de leden. Dat betekent dat er binnen onze vereniging werkzaamheden worden verricht door de leden. Dit noemen we zelfwerkzaamheid. Deze regeling geldt voor alle leden tussen de 17 en 70 jaar. Het verrichten van werkzaamheden door de leden is inherent aan de gekozen organisatievorm, de vereniging. Kortom, het lidmaatschap van Tennisvereniging Julianadorp brengt naast veel tennisplezier ook een aantal uren zelfwerkzaamheid met zich mee. Buiten het beoefenen van de tennissport waar je mensen ontmoet, spreek je ook mensen tijdens de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Als je het wil, kun je daarnaast deel uitmaken van de verschillende commissies en het bestuur.

Alle leden profiteren van jouw zelfwerkzaamheidsbijdrage. Zo blijven de banen in goede staat, kunnen we de contributie betaalbaar houden, blijft het park, de kantine en de keuken in goede staat en houden we alle leden betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging. Onze kracht is dat we dingen samen doen, we zijn met zijn allen verantwoordelijk voor onze vereniging. De zelfwerkzaamheid bestaat uit een aantal facetten zoals schoonmaakdienst, baanonderhoud, parkonderhoud en kantinediensten. Met name deze laatste heeft wat extra uitleg nodig:

  • Kantinedienst kan zijn: Bardienst (meestal) of keukendienst (af en toe bij activiteiten)
  • Wij hanteren nu een standaard tijd van vier uren voor een kantinedienst
  • Verplicht voor seniorleden vanaf het jaar dat je 17 wordt tot 70 jaar (minimaal vier diensten per lid) en op vrijwillige basis voor leden vanaf 70 jaar.
  • De leden worden uitgenodigd om zelf diensten in te roosteren tijdens de pasjesavonden aan het begin van het seizoen, er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de beschikbaarheid van de leden
  • Vóór aanvang van elke dienst ontvang je twee mailtjes, de eerste een week voordat de dienst staat ingeroosterd, de tweede een dag voor de dienst staat ingeroosterd
  • Na inroostering wordt bij onverhoopte verhindering door het desbetreffende lid zélf voor vervanging gezorgd. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor je dienst of het eventuele ruilen van een dienst
  • Indien je niet komt opdagen, zal het bestuur een boete opleggen van € 40,00. We zijn als vereniging afhankelijk van een ieder die ingeroosterd staat dus zien graag dat iedereen zijn diensten vervuld
  • Er is geen vrijstelling van kantinedienst voor bestuursleden, commissieleden, sponsors of anderen die al op andere wijze een bijdrage vervullen aan onze vereniging
  • We streven naar beperkte taakstelling voor nieuwe leden: 1e 4 maanden vrijgesteld; daarna 1 dienst per 4 maanden, meedraaien met of ondersteund door een ander lid
  • Indien leden voor 1 maart aangeven perse geen zelfwerkzaamheid te willen vervullen is een afkoopsom verschuldigd van € 70,00