Terug naar overzicht

Praat mee over ONS TVJ (inspraakavond voor leden van TVJ over het ONS project ) svp via mail aanmelden

Tennisvereniging Julianadorp
11-6-2021 19:00 - 11-6-2021 21:30
Rob Hoogervorst, Rogier Monderen, Jan-Ibo Steunenberg

 Zoals jullie in eerdere nieuwsbrieven hebben kunnen lezen zijn wij, Rogier, Ibo en Rob, namens TVJ ook betrokken bij het ONS project. ONS staat voor Ontspanning, Natuur en Sport in Julianadorp, een initiatief van bijna alle verenigingen in ons dorp om een gezamenlijk sport, natuur en evenemententerrein te realiseren. 

 In april is in met jullie gedeeld dat de Gemeente Den Helder een haalbaarheidsonderzoek is gestart. Men verwacht hier voor eind 2021 de resultaten van te kunnen publiceren. De gesprekken en planvorming vinden nu al plaats. TVJ praat daarin mee om een goede uitgangspositie voor onze leden te realiseren.

Reden temeer om concreet jullie mening te horen zodat wij jullie belangen, als leden van TVJ, nog beter kunnen behartigen en, wanneer het moment zich presenteert, besluitvorming door de leden van TVJ kunnen voorbereiden. Uiteindelijk beslissen de leden van TVJ tijdens een extra ledenvergadering namelijk of wij daadwerkelijk mee gaan doen aan ONS of niet. Daarom organiseren wij twee gespreksavonden waarbij we graag van jullie horen hoe jullie over het ONS project denken. Wij horen graag hoe jullie over het ONS project denken en welke wensen, eisen, kansen en/of bedreigingen jullie hierin zien voor TVJ als vereniging en in het bijzonder voor jou als TVJ-lid.

De gespreksavonden vinden plaats op vrijdagavond 11 en 18 juni op het TVJ terrein. De bijeenkomsten zullen ongeveer twee uur duren. Onder het motto “Spreek mee voor TVJ” gaan wij eerst kort het ONS plan toelichten. Daarbij zal ook een vertegenwoordiger vanuit ONS of de gemeente aanwezig zijn. Daarna delen we ons op in kleinere groepjes, zodat iedereen zijn/haar ideeën kan uiten. Wij zullen alle ideeën verzamelen en aan de leden en het bestuur terugkoppelen. En, belangrijk in deze fase, de uitgangspunten in alle vervolggesprekken met ONS en andere gesprekspartners meenemen.

Wij houden rekening met de Covid-19 maatregelen. Daarom verzoeken wij iedereen om zich vooraf voor de bijeenkomst op 11 of 18 juni bij ons aan te melden via: [email protected] . 

  Terug naar overzicht